1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Grundskolechef
Agneta Dynesius
agneta.dynesius@edu.gnosjo.se

Administratörer grundskola
Therése Johansson
0370-33 11 49
therese.johansson1@edu.gnosjo.se

Carin Mattsson
0370-33 11 48
carin.mattsson@edu.gnosjo.se

Administratör fritidshem
barnomsorg@edu.gnosjo.se

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I våra grundskolor, förskoleklassen inräknad, går cirka 1 120 elever. Gemensamt för skolorna är bland annat en satsning på att fler elever ska nå godkända betyg.

Skolutvecklingsarbetet går i första hand ut på att öka barnens och elevernas måluppfyllelse. Det innebär att varje skola strävar efter att utveckla barns och elevers lärande och utveckling.

Lärplattform Fronter

Med hjälp av lärplattformen kan pedagogisk personal, vårdnadshavare och elever utbyta information med varandra.

Logga in på lärplattformen Fronter

Hitta snabbt