Gnosjö kommun logotype

Lovskola

Vi erbjuder lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som har fått betyget F i ett eller flera ämnen.

Vem erbjuds lovskola?

Lovskola erbjuds de elever, som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9, inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Lovskolan erbjuds även till elever som har avslutat grundskolans årskurs 9, men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Elever i årskurs 7 till 8 kan erbjudas lovskola om skolan ser att det är möjligt.

Målet för elever på lovskola

Målet för elever i årskurs 8 är att få bättre förutsättningar att klara kunskapskravet i ämnet i årskurs 9. Målet för elever i årskurs 9 är att bli behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Behörighet till gymnasieprogram

För alla nationella program i gymnasieskolan är huvudregeln att eleven för att vara behörig måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

För att vara behörig till de nationella yrkesprogrammen krävs dessutom godkända betyg i ytterligare minst fem ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv ämnen.

Om läraren bedömer att eleven har möjlighet att höja sitt betyg från F till E kan prövning erbjudas. En förutsättning för detta är att eleven fått ett slutbetyg i ämnet, det vill säga F. Slutbetyg får eleven i årskurs 9. Övriga betyg är terminsbetyg.

Ämnen under lovskolan

Ämnen som erbjuds under lovskolan är främst svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik samt idrott och hälsa.

Elever som kompletteringsläser under lovskolan får inte per automatik godkänt. Det är kunskaperna som avgör om betyget E uppnås.

Kontakta din rektor

Du kontaktar din rektor för mer information om lovskola.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan