Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

NTA-samordnare förskolan
Bodil Wessberg
bodil.wessberg@edu.gnosjo.se

NTA-samordnare grundskolan
Sara Lundmark
sara.lundmark@edu.gnosjo.se

Naturvetenskap och teknik för alla

Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, är ett skolutvecklingsprogram som erbjuds våra skolor. Idag har vi programmet från förskola till årskurs 6, med förslag att även högstadiet ska ingå.

Genom NTA i skolan närmar sig barn och elever ämnena biologi, fysisk, kemi, teknik och matematik på ett lustfyllt sätt.

Redan i förskolan får barn en tidig inblick i naturvetenskap och teknik. Eleverna i grundskolan får möjligheten att träna på strategier för att lösa problem och göra vetenskapliga undersökningar. NTA bygger på att eleverna ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra och dokumenterar sitt arbete.

Förebilden är den forskande naturvetaren. Barnens och elevernas frågor leder till mer experimenterande och ökad kunskap om de olika teman som erbjuds.

20 olika NTA-teman

Hos oss arbetar förskolan och grundskolan med nästan 20 olika NTA-teman. Samtliga teman är utvecklade utifrån förskolans och skolans styrdokument. Dessa teman tar bland annat upp smarta tekniska system, elektriska kretsar, växter och djurs livscykler, kemiska reaktioner, papperstillverkning och förpackningskonstruktion. Lärande för hållbar utveckling finns givetvis med som en röd tråd i alla teman för att rusta handlingskompetenta framtida medborgare. Det bidrar till att barn och elever aktivt kan delta i samhällsutvecklingen.

Samarbeten och studiebesök

NTA genomförs tillsammans med kommunens näringsliv, vår näringslivsutvecklare, Teknikcollege och naturum Store Mosse, för att ge alla elever möjlighet till verklighetsnära studiebesök.

I förskolan genomförs ett besök till skolskogen för alla femåringar och i grundskolan besök till Store Mosse nationalpark i årskurs 2 och 5.

Tillsammans med NTA:s olika teman finns en plan för studiebesök på kommunens olika företag med koppling till temat eleverna arbetat med i skolan. Under studiebesöken får eleverna se hur företaget jobbar med temats moment.

I årskurs 8, under "Industrinatten goes daytime", gör alla elever studiebesök på flera av kommunens företag. Där genomförs praktiska moment kopplade till företagens inriktning.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan