Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Skolskjutssamordnare
Camilla Landin
camilla.landin@edu.gnosjo.se

Connect Bus
010-16 00 862

Skolskjuts

Elever kan ha rätt till skolskjuts till och från skolan. Här hittar du information om vilka regler som gäller.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då skoldagen normalt börjar och slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen, vilket gör att eleven kan få vänta på skolskjutsen till skoldagens slut.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Vid läsårets start meddelas de elever som har rätt till skolskjuts. Dessa elever får hem blanketten "Ansökan om skolskjuts" som ska fyllas i. Där ska det framgå hur barnet kommer att åka. Om ansökan inte lämnas in kommer barnet inte finnas med på listorna som lämnas till skolskjutsentreprenören.

Huvudentreprenör för skolskjutsen är Connect Bus.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätten till skolskjuts avgörs av färdvägens längd.

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens skola vara längre än följande:

 • För elev i årskurs F–3: 2,5 kilometer
 • För elev i årskurs 4–6: 3,5 kilometer
 • För elev i årskurs 7–9: 4,5 kilometer

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats. Avståndet från elevens hem till denna påstigningsplats ska inte vara längre än följande:

 • För elev i årskurs F–3: 0,8 kilometer
 • För elev i årskurs 4–6: 1,75 kilometer
 • För elev i årskurs 7–9: 2,25 kilometer

Säkerhets- och ordningsregler

 • På- och avstigning ska ske lugnt. Alla ska stiga på fordonet i turordning utan att trängas eller knuffas. Det är förbjudet att röra sig i riktning mot skolskjutsen innan den har stannat.
 • Om skolskjutsarna skulle vara försenade eller bli inställda, exempelvis vid svår halka, ska eleven vänta minst 20 minuter vid påstigningsplatsen. Därefter kan eleven gå hem och vänta på besked från skolan eller skolskjutsentreprenören.
 • Alla skolskjutselever måste använda säkerhetsbälte i skolskjutsen.
 • De elever som åker med skolskjutsar måste lyssna på chauffören för sin och andras säkerhet. Chauffören har ett stort ansvar och tillsägelser måste därför alltid respekteras. Finns det synpunkter på chauffören ska dessa anmälas till rektor.
 • Skolans ordnings- och trivselregler gäller även under resorna till och från skolan. Utöver dessa regler ska eleverna uppträda så att de förebygger trafikolyckor.
 • Elever har inte tillåtelse att röra fordonets dörrhandtag och dörrlås innan chauffören säger till att de får stiga av.
 • Den elev som inte följer reglerna anmäls till klasslärare och vårdnadshavare. Vid allvarligare förseelse ska även rektor underrättas.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan