Gnosjö kommun logotype

Fyll i direktkontaktinformation. Om direktkontaktinformation inte behövs tar du bort hela textmodulen.

Förskola och skola

Här hittar du information om kommunens utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Du kan också läsa om vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov och hur vi arbetar med att utveckla verksamheten.

Hitta snabbt

Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan är en skolform för de elever som inte klarar grundskolans kunskapskrav.

Avgifter och regler för förskola och fritidshem

Här kan du läsa om vilka avgifter och regler som gäller för förskola och fritidshem.

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att verka hälsofrämjande, förebyggande och att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Frågor och svar, IST Home Skola

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om appen IST Home Skola. Du hittar instruktioner och här finns också svar om frånvaro och ledighet.

Förskola

Vi strävar efter att alla barn ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet genom omsorg, utveckling och lärande.

Gnosjö musikskola

På Gnosjö musikskola kan du spela piano, gitarr, stråk, blås, slagverk eller sjunga i kör. Du ansöker om en plats här på vår webbplats.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I våra grundskolor, förskoleklassen inräknad, går cirka 1 150 elever. Vi satsar på att fler elever ska nå godkända betyg i våra skolor.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Hos oss finns gymnasieskola och vuxenutbildning på Gnosjöandans kunskapscentrum, GKC.

Korttidsvikarie skola, förskola, fritidshem, elevassistent

Ansök till korttidsvikarie. Med kort varsel kan du vikariera för personal vid sjukdom eller annan ledighet.

Läsårstider, lov och ledigheter

Här hittar du läsårstider för grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning och avgiftsfri allmän förskola.

Mat i förskola och skola

För oss är det viktigt med en näringsrik skolmåltid som gör att barnen och eleverna får i sig tillräckligt med energi för att orka hela dagen.

Modersmål

Barn och unga som har vårdnadshavare med annat modersmål än svenska har möjlighet till modersmålsundervisning. Vi genomför undervisning i cirka 13 olika språk.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och vissa andra grupper.

Resebidrag för högskolestudier

Du som studerar på högskola eller universitet har möjlighet att ansöka om resebidrag för dina resor till och från skolan.

Synpunkter och klagomål inom förskola och skola

Om du har synpunkter eller klagomål på hur det fungerar i förskolan, fritidshemmet eller skolan, vill vi att du framför dem till oss.

VFU – Verksamhetsförlagd utbildning

Vi välkomnar dig som är student på en lärarutbildning att göra din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hos en av våra behöriga pedagoger.