Gnosjö kommun logotype

Betyg och bedömning

Betyg sätts efter en nationell betygsskala och ges i årskurs 6 till 9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i. Detta görs i slutet av höst- och vårterminen.

Den nationella betygsskalan har sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F. A till E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Terminsbetyg och slutbetyg

I årskurs 6, 7 och 8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan.

I övriga årskurser på grundskolan ges omdömen i alla ämnen vid terminsslutet.

Kunskapskrav för varje ämne och kurs

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan som beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta markeras med ett streck i betygskatalogen.

All tillgänglig information ska användas vid termins- och slutbetyg

Vid betygssättningen ska all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven användas. En allsidig bedömning ska göras av dessa kunskaper. Det innefattar de kunskaper som eleven visat fram till och med det tillfället då betyget sätts. Underlaget ska bygga på varierade bedömningsformer, till exempel prov och muntliga prestationer gjorda vid flera tillfällen.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan