Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17, 335 32 Gnosjö
ku@edu.gnosjo.se

Överklaga beslut i skolan

Som vårdnadshavare har du möjlighet att överklaga vissa beslut som tagits av företrädare för kultur- och utbildningsförvaltningen.

För att överklaga ska en skrivelse vara inskickad till förvaltningen. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som du begär, samt ditt namn, telefonnummer och din adress . Skrivelsen skickar du in till kultur- och utbildningsförvaltningen senast inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet.

Om inte beslutsfattaren inom förvaltningen ändrar sitt beslut skickas överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd, alternativt till allmän förvaltningsdomstol.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan