Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Studie- och yrkesvägledare Bäckaskolan 7-9
Linnéa Thörn Palmér
linnea.thornpalmer@edu.gnosjo.se

Studie- och yrkesvägledare Hillerstorpsskolan 7-9
Håkan Johansson
hakan.johansson@edu.gnosjo.se

Studie- och yrkesvägledning

Skolan har en grundläggande målsättning med studie- och yrkesvägledande verksamhet enligt läroplanen. Den bygger på att elever i skolan ska utveckla kunskap om sig själva, om utbildningar och om arbetslivet. Kunskapen ska underlätta för eleven att göra medvetna val av yrken och studier.

Det är också skolans uppgift att påverka så att attityder och fördomar som begränsar studie- och yrkesvalet minimeras, samt att kompensera för familjers olika studie- och yrkesmässiga bakgrunder.

Studie- och yrkesvägledningens främsta roll för skolåren 7–9 är att vägleda elever så att de kan göra ett medvetet och väl underbyggt val till gymnasieskolan. Arbetet innebär en ständigt pågående process i vilken eleverna behöver få kännedom om följande:

  • Vem är jag?
  • Vad kan jag?
  • Vad vill jag?
  • Hur gör jag?

Läs om studie- och yrkesvägledning på gymnasieskolan och vuxenutbildningen på Gnosjöandans kunskapscentrums hemsida.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan