Gnosjö kommun logotype

Tillgänglighet på gnosjo.se

Här beskriver vi hur gnosjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gnosjo.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss via epost, kommun@gnosjo.se. Vi svarar normalt inom tre arbetsdagar. Du kan också ringa vår växel.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss. På så vis får vi veta att problemet finns och kan försöka åtgärda problemen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och informera dem om det.

Teknisk information

Webbplatsen lanserades 31 januari 2023 och ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns dock andra system och tjänster som vi länkar till som inte är helt förenliga med lagen. Vi beskriver bristerna nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister

  • Webb-sändningarna från kommunfullmäktiges möten, som går att se i efterhand, är inte textade, se avsnittet oskäligt betungande anpassningar.
  • Det finns e-tjänster och system som du kan logga in till från våra webbplatser som inte uppfyller WCAG, webbtillgänglighetsdirektivet. Det gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. Ett flertal av de här systemen och e-tjänsterna sköts i system som vi inte själva kan förändra och är därför svåra att åtgärda.

För dig som använder skärmläsare

  • Det finns enstaka pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Det här är pdf-filer som har bedömts är av särskild vikt att kvarstå.

Vi arbetar löpande för att anpassa innehållet på gnosjo.se till att vara tillgänglighetsvänligt.

Oskäligt betungande anpassning

Gnosjö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för nedanstående innehåll.

  • Undertextning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av gnosjo.se. Det innebär att vi har gjort en intern testning utifrån webbdirektivets riktlinjer.

Senaste bedömningen gjordes februari 2023 i samband med lansering av webbplatsen. Vi gör kontinuerligt nya skattningar.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan