Gnosjö kommun logotype

Boendemiljö, buller, luftkvalitet

Vi är alla beroende av att vår boendemiljö är så god som möjligt för vår hälsa. Här kan du anmäla olägenheter, men också läsa om gränsvärden och våra mätningar.

Om du inte får hjälp av fastighetsägaren med buller eller annan olägenhet, kan du anmäla det till oss. Andra olägenheter kan vara lukt, skadedjur, mögel eller vedeldning.

Du kan vara anonym när du anmäler, men tänk på att du då inte kan få någon återkoppling i ärendet. I vissa fall kan vi inte utreda ditt ärende om du inte uppger din adress, till exempel om det rör din boendemiljö.

Hitta snabbt