Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Ventilation

God ventilation är en förutsättning för att du ska må bra i din bostad eller på ditt arbete. Kontakta fastighetsägaren om du upplever att ventilationen inte fungerar.

Vår hälsa beror till stor del på kvaliteten hos den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan orsaka sjukdomar eller besvär.

En god ventilation i bostaden och på arbetsplatsen är viktig för att skapa bra kvalitet på luften inomhus och för att ge ett behagligt klimat.

Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån. Om ventilationen inte fungerar finns det en risk att människor som vistas i lokalen drabbas av sjukdom eller hälsoproblem.

Obligatorisk kontroll av ventilation

På vissa byggnader finns det krav på återkommande ventilationskontroll, OVK. Enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem, ska du som äger en byggnad svara för att funktionskontrollen utförs. Dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, dels vid återkommande tillfällen under brukartiden.

Förordningen gäller för skolor, flerbostadshus, kontorsbyggnader, samlingslokaler med mera. Kontrollen ska ske för att säkerställa att ventilationssystemet är rent och byggnadens ventilation tillräcklig. Kontrollen ska vara utförd av certifierad funktionskontrollant.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan