Gnosjö kommun logotype

Luften utomhus

Luftföroreningar påverkar människor, bland annat genom ökade besvär av astma och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det viktigt att vi undersöker hur luftkvaliteten är och ser om gränsvärden hålls.

Hitta snabbt