Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Temperatur och drag

Det är extra viktigt att temperaturen är inom godkända nivåer i lokaler där äldre, barn eller rörelsehindrade vistas.

Godkänd temperatur

Temperaturen i en bostad bör inte understiga 18°Celsius, eller under vintertid överstiga 26°Celsius. Sommartid kan högre temperaturer accepteras. Golvtemperaturen bör inte understiga 16°Celsius.

I lokaler där rörelsehindrade, äldre och barn vistas, bör temperaturen vara minst 20°Celcius.

Godkänd lufthastighet

Drag är en vanlig orsak till obehag. Höga lufthastigheter och luftrörelser måste därför kompenseras med högre lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund. Vid inomhustemperatur över 24°Celsius kan högre lufthastigheter accepteras.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan