Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Radon

Radon är skadligt för hälsan och därför ska du hålla nere din exponering för det. Mätningar görs under tre månader i din bostad vid radonmätning.

Radon i inomhusluften orsakar omkring 500 fall lungcancer varje år i Sverige. Det är därför angeläget att vidta åtgärder för att minska exponeringen för radon i samhället överlag. Den nationella handlingsplanen för radon har utformats med syfte att säkerställa att målmedvetna och långsiktiga insatser görs för att sänka befolkningens exponering för radon.

Radon i bostäder

I bostäder kan det finnas radon i:

  • marken under och runt om huset, både i den ursprungliga och i fyllnadsmassor.
  • byggnadsmaterialet, så kallad blå lättbetong.
  • vatten som används i hushållet.

För att få veta om ditt hus har förhöjd radonhalt behöver du göra en radonmätning av halten av inomhusluften. Detta görs under vinterhalvåret med spårfilm i små plastdosor, som placeras i bostaden under tre månader. Vi hjälper gärna till med opartisk rådgivning inför mätning.

Radonmätningar

Vill du göra en radonmätning? I så fall kan du kontakta någon av följande ackrediterade laboratorium för utplacering av mätutrustning eller provtagning av vatten.

Ackrediterade laboratorium

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan