Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Skadedjur och ohyra

Vad, som räknas som skadedjur, beror på var de finns och om de påverkar din hälsa eller miljön. Det är fastighetsägarens ansvar att få bort dem.

Detta räknas som skadedjur eller ohyra

Skadedjur och ohyra ta sig in i livsmedel, textilier eller trä i våra bostäder. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor räknas som ohyra. En insekt blir ohyra när den finns på en olämplig plats och i ett olämpligt antal. Samma sak gäller för skadedjur. Hit räknas till exempel möss, råttor, sorkar, kråkfåglar, måsar och vissa sorters duvor. En råtta, anses inte vara en olägenhet, men rör det sig om flera, behöver det åtgärdas.

Vilda djur, som rådjur, grävlingar och vildkatter, räknas också till skadedjur om de skapar problem där du bor.

Skadedjur i bostadshus

Skadedjur och ohyra kan skapa problem i din bostad. En enkel metod att bli av med problemen är städning. Du kan själv också minska problemet genom att inte sprida mat eller ställa sopor, så att det blir tillgängligt för skadedjur. Ibland kan djur och insekter även sprida smitta. Om du äger ett enfamiljshus är det ditt ansvar att hålla bostaden fri från skadedjur och ohyra.

Ägare till enfamiljshus kan ha en skadedjursförsäkring kopplad till villa- och hemförsäkringen. Om du har skadedjur bör du därför i första hand kontakta ditt försäkringsbolag.

Tips för att förhindra skadedjur

  • En oanvänd skorsten är intressant för kajor att bosätta sig i. Sätt ett galler i skorstenspipan, så förhindrar du att kajor häckar eller bosätter sig hos dig.
  • Låt bli att mata djuren. Om du vill mata småfåglarna kan du använda en fågelmatare eller bur, så kommer småfåglarna in, men inte de större fåglar.
  • Genom att plocka bort fallfrukt ur trädgården lockar du inte in större vilda djur i onödan.
  • Städa och håll rent både inne och ute kring din bostad. Tänk på att en öppen kompost kan locka till sig skadedjur.

Skadedjur på allmän plats

Om det krävs sanering med bekämpningsmedel på allmän plats måste detta göras av ett saneringsföretag. Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Ansvar för sanering

Fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problem med ohyra och skadedjur. Detta gäller även om en hyresgäst själv har orsakat ohyran.

Om du, som fastighetsägare, har problem i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Därefter kontaktar du det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Om du är hyresgäst och har problem med skadedjur eller ohyra, ska du kontakta värden eller bostadsrättsföreningens ordförande.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan