Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Buller

Bullerstörningar i en bostad kan bero på många olika saker. Det kan bland annat bullra från fläktar, hissar, kompressorer, grannar, trafik, industrier eller nöjeslokaler.

Om du störs av buller

Om du störs av buller i bostaden ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Försök att sakligt beskriva bullret och när du besväras av ljudet. Det gör det lättare att lokalisera störningen. Får du inte hjälp av fastighetsägaren, eller om ljudet kommer från en annan fastighet, kan du kontakta oss.

Efter en anmälan om buller utförs ofta en bullermätning. Bullermätningen ska göras av, eller på bekostnad av, den som orsakar bullret. Om ljudet överstiger gällande riktvärden meddelas anvisningar, eller också ges fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ett föreläggande. Om åtgärder inte vidtas inom en viss tid kan vi förelägga med vite.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan