Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Fukt och mögel

Fukt och mögel i bostaden kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade besvär. Det är viktigt att, exempelvis, dålig ventilation åtgärdas.

Fukt i bostäder kan komma från flera olika källor. Fukt utifrån kommer till exempel från marken, regn och smältvatten. Inifrån kommer fukten bland annat från matlagning, duschande eller från byggmaterial. Normalt ska detta inte orsaka några problem. Men vid, exempelvis dålig ventilation, eller slarv under byggtiden, kan det uppstå problem.

Fukt och mögel i bostaden kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade besvär, men även besvär som irritation i ögon, näsa och trötthetskänsla.

Den relativa fuktigheten bör inte överstiga 45 procent under en längre period. Dock kan en relativ luftfuktighet på under 20 procent upplevas besvärande.

Så upptäcks fukt och mögel

Ofta finns inga synliga tecken på att huset är skadat. Fukt- och mögelskadorna märks i de flesta fall genom en obehaglig lukt i huset. Problemet upptäcks ofta genom att andra påpekar att det luktar.

Minska risken för fuktskador

Du kan minska risken för fuktskador genom att se till att ventilationen fungerar. Håll ventilerna öppna och rengör dem ofta. En källare har alltid hög fuktighet beroende på vattentrycket från marken.

Det här gör du vid en fuktskada

Om du äger din bostad vänder du dig till en konsult som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen av skadan och ge råd om hur du bör åtgärda den.
Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan