Gnosjö kommun logotype

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
0370-33 11 01
lisa.gollwitzerlyckberg@gnosjo.se

Postadress
Fritidskontoret, 335 80 Gnosjö

Bidrag och stöd för föreningar

Föreningar kan söka grundbidrag, startbidrag eller bidrag för investeringar, lokaler, aktiviteter eller ledarskapsutbildning.

Beviljade bidrag utbetalas till huvudföreningens bank- eller postgiro.

Ansökningsdatum

  • Grundbidrag, lokalbidrag och investeringsbidrag ansöks om senast den 31 mars.
  • För det lokala aktivitetsstödet finns två ansökningsperioder.
    Den första perioden är 1 januari - 30 juni, sista ansökningsdatum är 25 augusti. Andra perioden är 1 juli - 31 december, sista ansökningsdatum är 28 februari.
  • Bidrag för ledarutbildning kan du söka hela året, men högst en månad efter genomgången utbildning.

Bifogade dokument

Till ansökan ska senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med tillhörande revisionsberättelse samt drogpolicy vara bifogad.

Ansökningsblankett

Mejla vår handläggare så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

Var noga med att nämna vilket bidrag du tänker söka, så att du får rätt blankett.

Hitta snabbt