1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
0370-33 11 01
lisa.gollwitzer@gnosjo.se

Postadress
Fritidskontoret, 335 80 Gnosjö

Bidrag till förening för funktionsnedsättning

Bidragsreglerna till handikapporganisationernas lokala verksamhet följer i princip kraven för bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet.

Ansökningsblankett

Mejla vår handläggare så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

Var noga med att nämna vilket bidrag du tänker söka, så att du får rätt blankett.

Lokalavdelning

Kommunalt bidrag kan betals ut till lokalavdelning med berättigad verksamhet i kommunen.

Om det inte finns en lokalavdelning inom kommunen kan vi ge ekonomiskt bidrag till en annan lokalavdelning. Då krävs att verksamheten bedrivs i kommunen eller i angränsande kommuner. Det görs då också en särskild prövning.

Bidragets storlek avgörs med hänsyn till antalet deltagare från vår kommun.

Medlemskap

Bidrag utgår till lokalavdelning med minst tio medlemmar. Som medlem räknas person med funktionsnedsättning som under närmast föregående redovisningsår, varit registrerad som medlem och erlagt beslutad medlemsavgift. I vissa fall kan också familjemedlemmar och annan närstående räknas som medlem. Då krävs att de betalar medlemsavgift och uppfyller övriga krav i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut. Uppfylls inte kraven kan en särskild prövning göras.

Bidragsformer att söka

Föreningar kan söka grundbidrag, startbidrag eller bidrag för investeringar, lokaler eller aktiviteter.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan