Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
0370-33 11 01
lisa.gollwitzer@gnosjo.se

Postadress
Fritidskontoret, 335 80 Gnosjö

Grundbidrag

Bidraget syftar till att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet.

Ansökningsblankett

Mejla vår handläggare så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

Var noga med att nämna vilket bidrag du tänker söka, så att du får rätt blankett.

Senast den 31 mars ska ansökan för kommunala bidrag kommit in till oss på fritidskontoret. Ansökningarna och uppgifterna är viktiga, eftersom de ligger till grund för det kommunala bidraget och föreningsregistret.

Beviljade bidrag utbetalas till huvudföreningens bank- eller postgiro.

Bifogade dokument

Till ansökan ska senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med tillhörande revisionsberättelse samt antidrogpolicy vara bifogad.

Grundbidrag

Bidraget utgår med 1 500 kronor per bidragsberättigad förening. Har föreningen under föregående kalenderår uppvisat minst 10 aktivitetstillfällen för ungdomar mellan 7 och 25 år och ansökt om lokalt aktivitetsstöd för detta utgår dubbelt grundbidrag, det vill säga 3 000 kronor.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan