Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
0370-33 11 01
lisa.gollwitzer@gnosjo.se

Postadress
Fritidskontoret, 335 80 Gnosjö

Bidrag för investeringar

Din förening kan få bidrag om din investering är större än 5 000 kronor.

Ansökningsblankett

Mejla vår handläggare så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

Var noga med att nämna vilket bidrag du tänker söka, så att du får rätt blankett.

För att få bidrag ska de allmänna bestämmelserna vara uppfyllda i sin helhet. Efter särskild prövning kan bidrag gå till större nybyggnation eller ombyggnad av anläggning och inköp av större maskiner eller utrustning till anläggningar.

Föreningen är skyldig att utnyttja statliga bidragsmöjligheter. Dessa räknas bort från totalkostnaden före beräkning av det kommunala bidraget.

Om föreningen inte utnyttjar det beviljade investeringsbidraget under kalenderåret det beviljats, kan föreningen senast den 30 november begära att få det reserverat. Bidraget kan endast reserveras i ett år.

Bifogade dokument

Ansökan om investeringsbidrag skickas in till fritidskontoret senast den 31 mars. Till ansökan ska senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med tillhörande revisionsberättelse samt antidrogpolicy vara bifogad.

Beviljade bidrag utbetalas till huvudföreningens bank- eller postgiro.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan