Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
0370-33 11 01
lisa.gollwitzer@gnosjo.se

Postadress
Fritidskontoret, 335 80 Gnosjö

Bidrag för lokaler

Bidragets syfte är att ge föreningarna förutsättningar att bedriva verksamhet med tillgång till lokaler.

Ansökningsblankett

Mejla vår handläggare så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

Var noga med att nämna vilket bidrag du tänker söka, så att du får rätt blankett.

Villkor för bidrag till lokaler

Lokalbidrag betalas ut för ägd eller förhyrd lokal, vilken används till föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7 till 25 år. För att få bidrag ska allmänna bestämmelser vara uppfyllda i sin helhet.

Ansökan om lokalbidrag skickas in till fritidskontoret senast 31 mars

Beviljade bidrag utbetalas till huvudföreningens bank- eller postgiro.

Egna lokaler

Bidrag till föreningar med egna lokaler, som inte redovisat några aktiviteter för barn och ungdomar, får 50 procent av godkänt belopp. Föreningar som redovisat mellan 30 och 39 aktiviteter får 75 procent. De som har redovisat över 40 aktiviteter får 100 procent av godkänt belopp. Begränsningsregeln gäller inte bidrag avsett till elljusspår.

Förhyrda lokaler

Bidrag som kan betalas ut för förhyrda lokaler är för kallhyra, uppvärmning, el, vatten, renhållning och försäkringar. Totalt kan föreningen få 80 procent av summan på de godkända kostnaderna. Det betalas ut högst 6 600 kronor per år och förening.

Bifogade dokument

Ansökan om investeringsbidrag skickas in till fritidskontoret senast den 31 mars. Till ansökan ska senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med tillhörande revisionsberättelse samt antidrogpolicy vara bifogad.

Schablonbelopp, bidrag för anläggning


Fotbollsplaner

 • Fotbollsplan gräs, minimum 100 x 60 meter, 22 000 kronor per år per plan, livligt använd till träning och seriespel.
 • Fotbollsplan gräs, minimum 100 x 60 meter, 14 300 kronor per år per plan, använd för träning och juniorserier.
 • Fotbollsplan gräs, minimum 60 x 40 meter, 7 150 kronor per år per plan, använd för träning och 7-mannafotboll.
 • Fotbollsplan stenmjöl, minimum 100 x 60 meter, 9 900 kronor per år per plan, använd för träning.

Omklädningsrum, klubbrum

 • Omklädningsbyggnad som används året runt, med dusch, 126 kronor per år per kvadratmeter.
 • Omklädningsbyggnad som inte använde året runt, med dusch, 71 kronor per år per kvadratmeter.
 • Klubbrum, verksamhetslokal, 88 kronor per år per kvadratmeter, använd året runt, maximum 50 kvadratmeter.
 • Klubbrum eller liknande lokal, delvis använd under året, 44 kronor per år per kvadratmeter.

Samlingssalar, sommarhem, ridhus

 • Samlingssalar, kyrkolokaler eller liknande, 33 kronor per år per kvadratmeter.
 • Sommarhem och dylikt, 13 kronor per år per kvadratmeter.
 • Ridhus, endast manegen, 33 kronor per år per kvadratmeter.

Gevärsskytte

 • Gevärsskjutbana, 825 kronor per tavelställ.

Tennishall

 • Tennishall, minimum 18 x 36 meter 33 kronor per år per kvadratmeter.

Övriga anläggningar

 • För övriga anläggningar är det prövning i varje enskilt fall.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan