Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
0370-33 11 01
lisa.gollwitzer@gnosjo.se

Postadress
Fritidskontoret, 335 80 Gnosjö

Bidrag för aktiviteter

Lokalt aktivitetsstöd, LOK, ska bidra till att stimulera ökade aktiviteter bland barn och unga.

Kriterier för aktivitetsstöd

  • En aktivitet ska bestå av minst 3 och max 30 deltagare, utöver ledare, i åldern 7 till 25 år. För att aktiviteten ska vara bidragsberättigad måste det vara en ledarledd gruppaktivitet som varar minst 60 minuter.
  • Ledaren får inte vara under 13 år.
  • Bidraget utgår med max 40 kronor per godkänd sammankomst. Storleken på bidraget bestäms på grundval av totalbeloppet och antalet aktiviteter.
  • Ansökan för perioden 1 januari till 30 juni ska ha kommit in till fritidskontoret senast den 25 augusti.
  • Ansökan för perioden 1 juli till 31 december ska ha kommit in till fritidskontoret senast den 25 februari.

Ansökningsblankett

Mejla vår handläggare så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

Var noga med att nämna vilket bidrag du tänker söka, så att du får rätt blankett.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan