Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
0370-33 11 01
lisa.gollwitzer@gnosjo.se

Postadress
Fritidskontoret, 335 80 Gnosjö

Bidrag för ledarutbildning

Bidraget ska stödja organisationernas ledarutbildning ekonomiskt.

Ansökningsblankett

Mejla vår handläggare så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

Var noga med att nämna vilket bidrag du tänker söka, så att du får rätt blankett.

Ansökan kan lämnas in hela året, senast en månad efter avslutad kurs. Du ansöker på speciell blankett. Kursprogram, kursintyg och kvitto på betald kursavgift ska finnas med i din ansökan.

Villkor för ledarutbildning

Bidrag utgår till kurser arrangerade av riks-, distrikts- eller lokalorganisation. För att kunna få bidrag ska samtliga allmänna bestämmelser vara uppfyllda.

  • Endagskurs ska omfatta minst 6 kurstimmar där en kurstimme omfattar 45 minuter.
  • Tvådagarskurs ska omfatta minst 10 kurstimmar.
  • Tredagarskurs ska omfatta minst 16 kurstimmar.
  • Veckokurser ska omfatta minst 28 kurstimmar.
  • För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna, kan bidrag utgå efter prövning. Till lokalt arrangerad kurs där andra kommunala bidrag utgår, till exempel studiecirklar, utgår inga bidrag.

Bidrag för ledarutbildning

  • För endagskurs kan följande bidrag utgå: 75 procent av kostnaderna, maximalt 300 kronor per deltagare.
  • För tvådagarskurs kan följande bidrag utgå: 75 procent av kostnaderna, maximalt 500 kronor per deltagare.
  • För tredagarskurs kan följande bidrag utgå: 75 procent av kostnaderna, maximalt 700 kronor per deltagare.
  • För veckokurs kan följande bidrag utgå: 75 procent av kostnaderna, maximalt 2 500 kronor per deltagare.
  • Bidragsberättigade kostnader vid ansökan om ledarutbildningsbidrag är följande: Kursavgift, resekostnad med billigaste färdmedel, kursmaterial och förlorad arbetsförtjänst

För organisation med en sektion kan bidrag utgå med 5 000 kronor per år. För organisation med flera sektioner kan bidrag utgå med maximalt 7 000 kronor per år.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan