Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
0370-33 11 01
lisa.gollwitzer@gnosjo.se

Postadress
Fritidskontoret, 335 80 Gnosjö

Regler om bidrag

Här hittar du de regler som gäller för samtliga bidrag du och din förening kan söka i vår kommun.

Allmänna normer om bidrag

Kommunalt bidrag kan utgå till lokalavdelning verksam i vår kommun, som antagit stadgar och valt styrelse.

Bidrag utgår inte till organisationer, som får bidrag av skattemedel från kyrkan eller annan kommunal myndighet.

Efter teknik- och fritidschefens prövning kan organisation, vars verksamhet bedöms som synnerligen angelägen, erhålla bidrag, även om den inte helt uppfyller normerna.

Allmänna normer om medlemskap

Bidrag enligt dessa normer utgår till lokalavdelning med minst 10 medlemmar, som bedriver regelbunden verksamhet bland barn och unga i åldern 7 till 25 år.
Medlem är en person mellan 7 och 25 år, som är upptagen i föreningens medlemsregister och har erlagt medlemsavgift. Den som har medlemskap av tillfällig art, till exempel en bingo-, dans-, eller supportermedlem, anses inte vara medlem.

Efter särskild prövning kan undantag medges från bestämmelserna om medlemsregister och medlemsavgift.

Villkor om alkohol- och tobaksprogram

Bidragsberättigade föreningar ska tydligt visa i sitt verksamhetsprogram, sina målformuleringar eller i andra antagna policydokument att alkohol och droger inte accepteras bland barn och ungdomar.

I din ansökan ska detta ingå

  • Ansökningshandlingar för grund- och lokalbidrag för senaste verksamhetsåret.
  • Ansökan ska vara komplett ifylld och undertecknad av föreningens ordförande och revisor.
  • Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt antidrogpolicy ska bifogas ansökan.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan