Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
0370-33 11 01
lisa.gollwitzer@gnosjo.se

Postadress
Fritidskontoret, 335 80 Gnosjö

Etableringsstöd, startbidrag

Bidrag kan sökas av en ny förening eller av en intresse- eller ungdomsgrupp som inte är bidragsberättigad.

Ansökningsblankett

Mejla vår handläggare så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

Var noga med att nämna vilket bidrag du tänker söka, så att du får rätt blankett.

Gruppen ska bestå av minst tre personer. Den ska ha en upprättad verksamhetsplan där det framgår att gruppen ska genomföra minst fem aktiviteter under året.

Prövning av bidragsbeloppet sker i varje enskilt fall.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan