Gnosjö kommun logotype

Brottsförebyggande arbete

Vi jobbar aktivt för att öka tryggheten bland våra invånare, minska risken för utsatthet och genomförande av brott. En del i det arbetet är att insatserna för barn och ungdomar för att förhindra att dessa kommer in på en brottslig bana.

Förutsättningen för ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bygger på en långsiktig samverkan mellan kommunen, andra myndigheter, organisationer och enskilda.

Hitta snabbt