Gnosjö kommun logotype

Medborgarlöfte

Syftet med medborgarlöfte är att öka tryggheten och minska brottsligheten genom att polis och kommun genomför aktiviteter som de lovat.

Kommunen och polisen ger varje år ett gemensamt medborgarlöfte. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt. Medborgarlöftet grundas på medborgar- och medarbetardialoger samt inhämtning av statistik och annan polisiär information. Löftet förnyas därefter varje år efter nya dialoger är genomförda och ny information är inhämtad.

Du kan läsa mer om medborgarlöften 2024 på polisens hemsida.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan