Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsutvecklare
Lina Gerdin
0370-33 10 19
lina.gerdin@gnosjo.se

Ordförande
Kristine Hästmark
0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Hållbarhets- och brottsförebyggande rådet

Hållbarhets- och brottsförebyggande rådet arbetar för hållbar utveckling, folkhälsa och med brottsförebyggande- och trygghetsinsatser, informationssäkerhet, krisberedskap och krishantering och civilt försvar.

Rådet bildades i oktober 2022 genom en sammanslagning av tidigare Forum välfärd och det lokala Brottsförebyggande rådet. Det nya rådet syftar till att få ett helhetsperspektiv på hållbarhet, trygghet och säkerhet i Gnosjö kommun som geografiskt område.

Rådets organisation

Hållbarhets- och brottsförebyggandet rådet har en beredningsgrupp under sig. Under beredningsgruppen finns två arbetsgrupper, med möjlighet till fler. Den ena arbetsgruppen arbetar med frågor inom social hållbarhet och den andra inom brottsförebyggande och säkerhet.

Rådet är ett forum för information, samråd, samverkan och samordning. I rådet ingår representanter från kommunens folkvalda politiker, förvaltningar, polis, räddningstjänst, folkhälsoutvecklare från Region Jönköpings län, näringslivet och kommunala och privata bostadsbolag.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan