Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsutvecklare
Lina Gerdin
0370-33 10 19
lina.gerdin@gnosjo.se

Ordförande
Kristine Hästmark
0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Hållbarhets- och brottsförebyggande rådet

Hållbarhets- och brottsförebyggande rådet arbetar för hållbar utveckling genom bland annat folkhälsa, brottsförebyggande insatser, trygghet och civilt försvar.

Rådet bildades i hösten 2023 genom en sammanslagning av tidigare Forum välfärd och det lokala Brottsförebyggande rådet. Syftet med rådet är att få ett helhetsperspektiv på social hållbarhet, trygghet och säkerhet i Gnosjö kommun som geografiskt område.

Rådets organisation

Hållbarhets- och brottsförebyggandet rådet har en beredningsgrupp under sig. Under beredningsgruppen finns tre arbetsgrupper. En arbetgrupp för social hållbarhet, en för brottsförebyggande och den tredje arbetar med civil beredskap.

Rådet är ett forum för information, samråd, samverkan och samordning. I rådet ingår representanter från kommunens folkvalda politiker, förvaltningar, polis, räddningstjänst, folkhälsoutvecklare från Region Jönköpings län, näringslivet och kommunala och privata bostadsbolag.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan