Gnosjö kommun logotype

Kamerabevakning

Vi arbetar aktivt mot skadegörelse och andra problem i utemiljöer och i skolmiljön. Kamerabevakning är en del av det arbetet.

Laglig grund för kamerabevakning

Enligt kamerabevakningslagen, 2018:1200, och dataskyddsförordningen, GDPR, får kamerabevakning bedrivas när det finns laglig grund för detta. Vid kamerabevakning ska även övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. För kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde, krävs även ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, till exempel vid kamerabevakning av en skolgård.

I Gnosjö kommun bedrivs kamerabevakning i säkerhetssyfte, för att förebygga och utreda brand, inbrott, skadegörelse och andra typer av brott.

Kamerabevakning i skolan

Kamerabevakning i skolan sker med stöd av allmänt intresse och krav i skollagen. Utlämning av inspelat material sker till polisen vid misstänkt brott. Ett begränsat antal personer på teknik- och fritidsförvaltningen, samt kultur- och utbildningsförvaltningen, kan ta del av materialet, Det sparas under en begränsad tid, därefter raderas det automatiskt. Undantaget är när brott inträffat. Då kan materialet lagras tills utredningen är avslutad.

Trygghetskamera

Socialförvaltningen erbjuder dig, som har tillsyn på natten, att ansöka om en trygghetskamera. Läs mer om detta på sidan ”Trygghetskamera”.

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter på sidan "Behandling av personuppgifter".

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att ta kontakt med oss eller med vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud, som har till uppgift att övervaka att vi, som organisation, följer dataskyddsregelverken.

E-post: dataskyddsombud@gislaved.se

Integritetsskyddsmyndigheten

Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan