Gnosjö kommun logotype

Effektiv samordning för trygghet

Med hjälp av arbetssättet Effektiv samordning för trygghet arbetar vi i samverkan med andra aktörer så som polis för att minska brottslighet och öka trygghet.

Hur fungerar arbetssättet?

Effektiv samordning för trygghet har som syfte att på ett strukturerat sätt samordna insatser mot otrygghet. Detta görs genom samarbete bland ett antal olika aktörer såsom kommunens egna förvaltningar, polisen, bostadsbolag och näringsliv. De olika aktörerna bidrar med inrapportering av olika incidenter så som skadegörelse, stök och bråk, otrygga platser med mera. Dessa uppgifter sammanställs därefter i en aktuell lägesbild, som kan användas för att införa välanpassade insatser i ett så tidigt skede som möjligt. Det handlar om insatser både på lång och kort sikt.

Vill du vara med och skapa trygghet?

Använd kommunens felanmälan för att rapportera incidenter och otrygga platser. På så sätt bidra du till kommunens aktuella lägesbild. Välj först kategori säkerhet och därefter någon av underkategorierna: hotfulla situationer, incidenter, otrygga miljöer eller övrigt. Du kan felanmäla direkt på vår webbplats genom vår e-tjänst eller använda appen "Felanmälan Gnosjö kommun". Appen laddar du ner på din telefon.

Lokal lägesbild

Ta del av de senaste lokala lägesbilderna från effektiv samordning för trygghet.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan