Gnosjö kommun logotype

Trygga platser

Vi jobbar kontinuerligt med tryggheten och säkerheten i vår kommun genom den fysiska utformningen och förvaltningen av våra livsmiljöer.

Känslan av trygghet

Trygghet handlar om en subjektiv upplevd känsla och hör inte alltid ihop med den faktiska säkerheten på en plats, det vill säga själva risken att utsättas för brott. Vi anser därför det är viktigt att jobba med båda dessa aspekter för att säkerställa att kommunen erbjuder både en trygg och säker offentlig miljö.

Hur jobbar vi för att skapa trygga platser?

Vi använder oss av en rad olika initiativ för att förebygga brott och öka tryggheten i både den nya, samt befintliga miljön. Exempelvis använder vi oss av trygghetsmätningar, trygghetsvandringar, dialog med invånare, samt stadsplanering.

Vill du vara med och skapa trygghet?

Vill du vara med och skapa trygghet? Använd kommunens felanmälan för att rapportera platser du upplever otrygga. Välj först kategori säkerhet och därefter otrygga miljöer. Du kan felanmäla direkt på vår webbplats genom vår e-tjänst eller använda appen "Felanmälan Gnosjö kommun". Appen laddar du ner på din telefon.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan