Gnosjö kommun logotype

Torg och allmänna platser

Våra allmänna vägar, gator, trottoarer och parker inom detaljplanen kallas för allmän plats. Oftast äger kommunen den.

Hitta snabbt