Gnosjö kommun logotype

Trafik och gator

Ansvaret för gator och vägar inom kommunen är delat mellan Trafikverket, vägstyrelser och kommunen. En del vägar sköts också av enskilda vägföreningar.

Hitta snabbt