Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Teknik- och fritidsförvaltningen
tof@gnosjo.se

Tillstånd för allmänna platser

Våra allmänna platser, exempelvis parker, kan användas för offentliga möten. Du behöver tillstånd från polismyndigheten och medgivande från kommunen.

Har du behov av att använda allmän plats behöver du söka tillstånd.

Så här söker du tillstånd

  • Kontrollera med oss om platsen du vill hyra är ledig.
  • Sök tillstånd hos polismyndigheten. Polisen tar ut en ansökningsavgift.
  • Polismyndigheten skickar din ansökan på remiss till oss för yttrande.
  • I vårt yttrande tar vi ställning till upplåtelsen.
  • Yttrandet sänds åter till polismyndigheten, som i sin tur utfärdar ett eventuellt tillståndsbevis.

Försäljning av livsmedel

Om du tänker sälja livsmedel av något slag kan du behöva tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer om vilka regler som gäller för försäljning av livsmedel.

Avgift för markupplåtelse

I vår kommun tar vi inte ut någon avgift för att använda marken. Du behöver däremot kontakta oss, så att vi vet att du har tillstånd att använda marken.

Ditt ansvar vid upplåtelse

Vi tar inte på oss några kostnader i samband med upplåtelsen. Anordnaren är den som blir ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen, för skador som uppkommit med uppsåt eller av vårdslöshet på vår mark och våra anläggningar.

Området ska städas och återställas till befintligt skick efter att tiden för tillståndet gått ut. Om det krävs extra städning eller andra åtgärder på grund av aktiviteterna är det den som ansöker som står för utgifterna. De lokala ordningsföreskrifterna ska följas.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller, förutom de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, också kommunens ordningsföreskrifter om torghandel.

Torghandel

Vi vår kommun kostar det inget att bedriva torghandel. Men du behöver först söka tillstånd från oss och följa de lokala ordningsföreskrifterna.

På sidan om torghandel kan du läsa vad som gäller och hur du söker tillstånd.

Avstängning av gator

Om ett arrangemang kräver avstängning av gator måste du i god tid kontakta teknik- och fritidsförvaltningen.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan