Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Planarkitekter
Elias Bengtsson
0370-33 10 69

Ylva Folkeson
0370-33 10 42

Pågående detaljplaner

Här finns information om pågående detaljplaner. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

Vi arbetar just nu med att tillgänglighetsanpassa våra dokument med detaljplaner. Det är ett lagkrav för att kunna publicera dem på vår webbplats. Successivt kommer vi att publicera dokumenten här nedan.

Du kan kontakta oss om du vill ta del av en detaljplan som inte är publicerad. Kontaktuppgifter ser du i kontaktrutan.

Åsenhöga Prästgård 1:8

Detaljplanen har antagits av samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-08

Underrättelse Pdf, 137.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Detaljplan Pdf, 626.7 kB.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 548.3 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 299.2 kB.

Österskog 1:24, Lassabo industriområde

Detaljplanen är ute på granskning.

Underrättelse Österskog 1:24 Pdf, 183.1 kB.

Planbeskrivning Österskog 1:24 Pdf, 1 MB.

Detaljplan Österskog 1:24 Pdf, 585.6 kB.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Österskog 1:24 Pdf, 857.9 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 323.4 kB.

Hillerstorp 3:111, Thule

Detaljplanen är inför granskning.

Underrättelse Hillerstorp 3:111 Pdf, 137.3 kB.

Planbeskrivning  Pdf, 2.1 MB.Hillerstorp 3:111 Pdf, 137.3 kB.

Detaljplan  Pdf, 267.8 kB.Hillerstorp 3:111 Pdf, 137.3 kB.

Undersökning av betydande miljöpåverkan  Pdf, 356.3 kB.Hillerstorp 3:111 Pdf, 137.3 kB.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan