Gnosjö kommun logotype

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Planarkitekter
Elias Bengtsson
0370-33 10 69

Ylva Folkeson
0370-33 10 42

Översiktsplan och detaljplaner

Nedan hittar du information om vår översiktsplan och pågående detaljplaner. Våra gällande detaljplaner finns inte tillgängliga på vår webbplats. Du kan kontakta oss om du vill ta del av en detaljplan som inte är publicerad. Kontaktuppgifter ser du i kontaktrutan.

Hitta snabbt