Gnosjö kommun logotype

Beredningar och råd

Våra beredningar och råd har en betydelsefull roll. De ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige.

I råden möts politiker och representanter för olika intressegrupper och föreningar.

Beredningarna är tillsatta av kommunfullmäktige och kan vara tillfälliga eller permanenta. En tillfällig beredning har till uppgift att lösa en specifik och avgränsad uppgift. De permanenta finns över hela mandatperioden och har ofta ett bredare uppdrag.

Hitta snabbt