Gnosjö kommun logotype

Kommunutvecklingsberedning

Kommunutvecklingsberedningen är tillsatt av kommunfullmäktige med uppgift att arbeta med kommunutvecklingsfrågor.

Beredningens uppdrag

  • Utveckla medborgar- och brukarinflytande.
  • Ha kontakt med medborgare och intressegrupper och på olika sätt inhämta synpunkter från dessa.
  • Vara delaktig i utarbetande och utveckling av mål, visioner och inriktningar.
  • Arbeta med marknadsföring av kommunen.

Beredningen består av sex ledamöter och deras ersättare. Samtliga partier i fullmäktige är representerade.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan