Gnosjö kommun logotype

Demokrati- och integrationsberedning

Beredningens uppgift är bland annat att utveckla demokratifrågor och nya former för medborgarinflytande.

Den ska även ha kontakt med medborgare och intressegrupper och på olika sätt inhämta synpunkter från dessa.

Beredningen är tillsatt av kommunfullmäktige med uppgift att arbeta med demokrati- och integrationsfrågor. Den består av sju ledamöter och ersättare för dessa. Samtliga partier i fullmäktige är representerade.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan