Gnosjö kommun logotype

Teamchef förskola
Susanne Millberg
susanne.millberg@edu.gnosjo.se

Förskola

Förskolan är det första steget i ditt barns utbildning. Vi strävar efter att alla barn ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet genom omsorg, utveckling och lärande. Hos oss finns tolv förskolor varav två är fristående.

Förskolan styrs av skollagen 2010:800 och arbetet på förskolorna utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö 18, och FN:s barnkonvention. Varje förskola upprättar årligen en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen finns mål för främjande och förebyggande insatser.

Hitta snabbt