Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
ku@edu.gnosjo.se

Protector Försäkring
08-410 637 00
skador@protectorforsakring.se

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Protector för barn, ungdomar och vissa andra grupper.

Försäkringsperioden är från och med 1 januari 2024 till och med 31 december 2024. Försäkringen gäller till och med 1 september det år eleven går ut grund- respektive gymnasieskolan.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen gäller:

  • barn och ungdomar till och med 19 år folkbokförda i Gnosjö kommun samt övriga elever i kommunens skolor, dygnet runt.
  • av Gnosjö kommun familjehemsplacerade personer i annan kommun, dygnet runt.
  • personer i kommunala sysselsättningsprojekt, under verksamhetstid.
  • elever i kommunal vuxenutbildning inklusive yrkesvux, under verksamhetstid.
  • SFI-elever samt flyktingar med uppehållstillstånd, under verksamhetstid.
  • arbetslösa ungdomar 18–25 år i arbetsmarknadspolitiska åtgärder genom kommunens försorg, under verksamhetstid.
  • övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet, under verksamhetstid.

Kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen för att ta del av försäkringsvillkoren och 2024 års försäkringsbesked.

Skadeanmälan

Olycksfallsskada anmäls till Protector, via deras webbplats.

Du kan också anmäla olycksfallsskada till Protector genom att ringa 08-410 637 00.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan