1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
ku@edu.gnosjo.se

Teamchef förskola
Susanne Millberg
susanne.millberg@edu.gnosjo.se

Grundskolechef
Agneta Dynesius
agneta.dynesius@edu.gnosjo.se

Gymnasiechef
Martin Alkemark
martin.alkemark@gkc.se

Synpunkter och klagomål inom förskola och skola

Om du har synpunkter eller klagomål på hur det fungerar i förskolan, fritidshemmet eller skolan, vill vi att du framför dem till oss.

Barn och elever har rätt att, utifrån sina förutsättningar, komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Alla har också rätt att må bra och känna sig trygga. Om du upplever problem i förskolan eller skolan vill vi att du pratar med oss. Det hjälper oss att arbeta för att det ska bli bättre för barnen och eleverna.

Så lämnar du synpunkter eller klagomål

1. Prata med personalen på förskolan eller skolan

Om du har synpunkter eller klagomål som handlar om barnet/eleven, eller situationen i gruppen, är det bra att prata direkt med personalen. Ta kontakt med den förskollärare, lärare eller annan berörd personal som arbetar närmst barnet/eleven.

2. Kontakta rektor

Du kan kontakta rektorn om du inte är nöjd med personalens hantering av dina synpunkter, eller om du inte vill kontakta personalen i förskolan eller skolan. Rektorn ansvarar för förskolans/skolans verksamhet inklusive frågor om arbetsmiljö, rutiner och säkerhet.

3. Kontakta förvaltningen

Du vänder dig hit med större frågor som rektorn inte kan göra något åt, eller om du anser att rektorn inte har gjort tillräckligt. I första hand kontaktar du rektorns chef, det vill säga teamchef förskola, grundskolechef eller gymnasiechef.

Om du vill prata med någon utanför enheten kan du ta kontakt med kultur- och utbildningsförvaltningen. På förvaltningen finns kultur- och utbildningschef som är högsta tjänsteperson och chef över teamchef förskola, grundskolechef och gymnasiechef, samt utvecklingschef som är sakkunnig i olika frågor.

Kommunens synpunktshantering

Du kan även använda kommunens allmänna synpunktshantering om du vill klaga eller lämna synpunkter på kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Så hanteras synpunkterna

Synpunkterna registreras på kultur- och utbildningsförvaltningen. Om du vill få svar på vad som händer med dina synpunkter måste du ange dina kontaktuppgifter. Du kan också lämna synpunkter anonymt, men då kan vi inte informera dig om vad som händer med dina synpunkter.

Alla synpunkter blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Sekretessprövning görs innan allmänna handlingar lämnas ut.
Du kan läsa mer på vår sida om allmän handling och offentlighetsprincipen.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan