Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Felanmälan
Använd appen "Felanmälan Gnosjö kommun" eller gå in via Infracontrol.com

Teknik- och fritidsförvaltningen
tof@gnosjo.se

Gatubelysning

Vi svarar för driften och underhållet av belysningen längs våra gator, gång- och cykelvägar. Övriga sköter Vägverket.

Det finns ungefär 3 700 belysningspunkter i vår gatubelysning. Vi driver och underhåller belysningen längs våra gator, gång- och cykelvägar. Det är däremot Vägverket som håller i belysningen längs våra statliga vägar. Vi har överlåtit ansvaret för driften och underhållet av dem på entreprenad.

Felanmälan

Om du har några synpunkter, eller vill rapportera fel kan du göra det genom kommunens felanmälningssystem. Systemet når du direkt via vår e-tjänst ovan, eller via appen ”Felanmälan Gnosjö kommun”. Den hittar du där du brukar ladda ner dina appar.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan