Gnosjö kommun logotype

Kart- och mätningsingenjör
Anna-Lena Stensson
0370-33 10 61
anna-lena.stensson@gnosjo.se

Kart- och GIS-ingenjör
Marie Nilsson
0370-33 10 67
marie.nilsson@gnosjo.se

Kartor och mätning

Vi utför mätningar för uppdatering av den digitala kartbasen och inmätning och utsättning av byggnader vid bygglov, gator, vatten- och avloppsledningar.

Vi har en kartdatabas över kommunens större orter med en area på 3 600 hektar. Kartdatabasen ligger till grund för olika kartprodukter som nybyggnads-, översikts-, markägar-, adress-, tätorts- och grundkartor. Vi gör även andra specialkartor och projekteringsunderlag.

Våra olika mät- och karttjänster utförs åt både kommunala förvaltningar och externa kunder.

Hitta snabbt