Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Mät- och kartingenjör
Anna-Lena Stensson
0370-33 10 61
anna-lena.stensson@gnosjo.se

Gränsutvisning

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går, kan du vända dig till oss för en gränsutvisning.

Vi kan hjälpa till i de fall där det finns utredda gränser och vi har tillgång till gränskoordinaterna.

En gränsvisning är inte juridiskt bindande.

Saknas gränsmärken helt eller delvis, eller om du inte är överens med din granne om gränssträckningen, kan du som fastighetsägare ansöka om särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning hos Lantmäteriet.

Beställning av gränsutvisning görs i god tid på sidan "Beställning av mättjänster".

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan