Gnosjö kommun logotype

Lokal lägesbild mars 2024

Senast uppdaterad 24 april 2024

Nytt medborgarlöfte

Nytt medborgarlöfte har skrivits på för 2024. Fokusområdena inkluderar förebyggande arbete kopplat till narkotikabrottslighet med fokus på unga och rekrytering av unga till kriminella miljöer. Det inkluderar även bedrägerier, vilket är en brottstyp som kraftigt ökat både i Sverige och i kommunen. Syftet med medborgarlöftet är att öka tryggheten och minska brottsligheten genom polisens och kommunens gemensamma arbete. Se nyheten på kommunens hemsida.

Stöld av märkeskläder fortsätter

Vi ser ett fortsatt problem med stöld av märkeskläder. Under mars skedde det stöld av märkesjackor i kapprummet under en konsert i Hamnkyrkan Hillerstorp. Genom samverkan mellan socialtjänst, skola och polis kunde jackorna återlämnas till sina ägare.

Bombhot mot skolor den 4 mars

Måndag morgon den 4 mars uppmärksammades ett bombhot mot samtliga av kommunens skolor. Beslut togs snabbt att stänga ner alla skolor och skicka hem elever, alternativt att omlokalisera de i andra lokaler. Samverkan skedde med polisen, både initialt och efter händelsen. Hotet verkställdes aldrig och verksamheterna kunde därmed återgå till ordinarie rutiner under resterande vecka. Händelsehanteringen har efter detta också utvärderats för att vi ska kunna utveckla hur vi på bästa sätt hanterar liknande situationer i framtiden.

Rapportering om misstänkt narkotikahantering

Iakttagelser har skett av allmänheten om narkotikahantering vid parkeringar inom kommunen. Polisen har omhändertagit och agerat på det tips som kommit in.