Gnosjö kommun logotype

Lokal lägesbild maj 2024

Senast uppdaterad 25 juni 2024

Koppling mellan bostadsinbrott och misstänkt ”falska” larmförsäljare

Vi ser en ökning av bostadsinbrott i lokalpolisområden och polisen har under samma period även fått in uppgifter om misstänkt ”falska” larmförsäljare. Larmförsäljarna har knackat på och ställt ingångna frågor om befintliga larm och även ifall det finns tex hundar i hushållet. Det kan inte uteslutas att det finns ett samband mellan dessa företeelser och att ”larmförsäljningen” har skett i rekognosceringssyfte. Vi vill uppmana till försiktighet med att avslöja uppgifter om eventuella bostadslarm samt vilka säkerhetsåtgärder ni vidtar i övrigt i ert hushåll. Information sprids genom både polisens sociala medier och kontaktpersoner till lokala grannsamverkansområden.

Bränder

Under en period av ungefär två veckor i mitten av maj brann det vid upprepade tillfällen på flera platser i Gnosjö. Terrängen mellan Läroverksgatan och runt Anderstorpsvägen var särskilt drabbat. Bränderna hade ingen naturlig förklaring och misstänks därför vara anlagda. Polis och Räddningstjänst noterade tidigt det möjliga sambandet mellan bränderna och polisen vidtog flera utredningsåtgärder och hade extra resurser i området.