Gnosjö kommun logotype

Lokal lägesbild april 2024

Senast uppdaterad 13 maj 2024

Vit makt-miljö på uppgång

Vit makt-miljön är på uppgång i Jönköpings län. Vi bör vara vaksamma på tendenser och tecken på lokal ökning. I grannkommunen Gislaved hade Nordiska motståndsrörelsen en motdemonstration i samband med första maj talare. Känner du oro för någon i din närhet kan du ringa Rädda Barnens orostelefon om radikalisering på 020-100 200. Öppettiderna är Helgfria måndagar 12:00–18:00 och torsdagar 9:00-13:00. Du kan även besöka deras webbplats: Orostelefon om radikalisering (raddabarnen.se)

Bedrägerier fortsätter

Bedrägerier mot privatpersoner är fortsatt ett problem i kommunen. Information om stöd, hur man anmäler och hur man skyddar sig finns bland annat på polisens hemsida: Telefonbedrägeri, vishing | Polismyndigheten (polisen.se)

Hög användning av vape, även bland minderåriga

Vi ser en hög generell användning av vejping (e-cigaretter) i kommunen. Speciellt oroväckande är användning av vejp i yngre åldrar trots en åldersgräns på 18 år, ibland så ungt som årskurs 4. Vejp är en apparat som laddas med en vätska som ofta innehåller det beroendeframkallande ämnet nikotin och olika smakämnen. I vissa fall innehåller även vejp narkotikaklassade cannabinoider. I linje med hälsoriskerna med nikotin kan vejping rubba hjärtrytmen, försämra blodkärlens funktioner och höja pulsen och blodtrycket, vilket kan bidra till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Användning av e-cigaretter kan även irritera luftvägarna och förvärra astmabesvär.

Det är viktigt för vårdnadshavare att vara medvetna om hälsoriskerna deras barn kan utsättas för i samband med användning av vejp samt att det är olagligt att köpa ut till minderåriga. Därtill kan införskaffning av vejp medföra osunda kontaktytor som kan ha en negativ inverkan och möjliggöra inköp av andra substanser.