Gnosjö kommun logotype

Brandskydd och sotning

Sotning och brandskyddskontroll är viktigt för att förebygga bränder. Det har även betydelse ur energi- och miljöhänsyn. Enligt lag har kommunen ansvaret för att sotning och brandskyddskontroller genomförs.

Hitta snabbt